y-positie

y-positie

'Y-positie' is een ingebouwde variabele die de vertikale positie van een sprite opslaat. Zo'n variabel getal kun je ergens anders in je script weer opvragen en gebruiken in een berekening.