Verander grootte met ...

verander grootte met...

Je kan de grootte van een sprite veranderen. Zo kun je sprites op elkaar afstemmen. Of het effect van diepte suggereren, door sprites die 'ver weg' zijn veel kleiner te maken.