Maak grootte ...%

maak grootte...%

Je kan de grootte van een sprite veranderen. Zo kun je sprites op elkaar afstemmen. Of het effect van diepte suggereren, door sprites die 'ver weg' zijn veel kleiner te maken.